فشار فشار

فشارخون بالا عبارت است از افزایش فشار وارده از جریان خون به دیواره رگ‌های خونی فشارخون بالا به نام قاتل خاموش هم خوانده می . فشار سنج برای فشارهای بالاتر از فشار اتمسفر مثبت و برای فشارهای زیر آن منفی است

2022-12-07
    نيمار و ميسي و سواريز
  1. فشار با یکاهای مختلفی بیان میشود
  2. حليمة الفيلالي