اسلام پرسش و پاسخ کفاره روزه را قبلا دادن

.

2023-04-01
    و الله انا ما يعرف يكتب