اتباع

[ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ تابع. پیروان : صندوق های شکاری برگشادند تا نان بخوردند و اتباع و غلامان وحاشیه همه بخوردند

2022-12-05
    إن ل ل م ت ق ين مفازا في المنام
  1. If you deleted your Google Account, you may be able to get it back
  2. الجواب
  3. خطای سرور
  4. Sep 03, 2018 · 1